Food 4 Thought

Food 4 Thought
Piezīme! Latviešu valodā " Viela pārdomām! " ir zemāk.
Taken from M.D. Collins, "Dining by the Stars, An Astrology Cookbook, " pp. 18-20.
Recipes From Inga Cirule chef, of the restaurant "Kalku Varti", Riga, Latvia. Acclaimed food photographer of Latvia, Maris Ziemelietis.
Viela Pārdomām
"No Maijas Kollinsas nepublicētiem arhīviem"! 
Turpinājums sekos...